Archive for the ‘ אנימה ומנגה ’ Category

האיקו // קנשין

היה לי חלום
קנשיון שלף את חרבו
והכל נגמר

מודעות פרסומת

האיקו // חודר לרקיע

שימון החופר

עם כוח הספירלה

חודר רקיעים

האיקו // הבריאה החדשה

רק אחת עשרה
לקח לי לצפות
באונגליון

וזו עדיין הסדרה הטובה ביותר שראיתי בחיי (עם הסמויה קרבה במקום  שני).

האיקו // חתולים סמוראים

מריחים פיצה?
חתולים סמוראים
מעלים הילוך

האיקו // חוקי הרובוטיקה

כיצד מתישבים

חוקי הרובוטיקה

עם פסיכולוגיה?

ראיתי היום את הסרט Time of Eve (אתר). הוא ממשיך ומפתח מסורת ארוכה של נסיון לעמוד על טיב היחסים בין בני אדם לאנדרואידים. אחת השאלות המעניינות שעלו היא איך רובוט שמציית לשלושת חוקי הרובוטיקה של אסימוב יכול לאבחן פגיעה פסיכולוגית. בניגוד להבחנה מה יגרום לפגיעה פיזית, פגיעה מנטלית הרבה יותר קשה לזיהוי, גם אצל בני אדם. איך נאמדת העלבה של אדם?  אם כל אינטרקציה בין ילד לסביבה משפיעה על התפיסה של הילד, יכל פעולה משאירה את חותמה, מי יקבע אילו צלקות נפשיות יוצרו ממפגש עם רובוט דמו אדם שיתעלם מהילד?

זה רק כיוון אחד מתוך כמה שהסרט עוסק בהם, והאחרים מעניינים לא פחות.

לכו לראות בצפיה ישירה באתר. חוקי, וכן ירבו כאלו.

האיקו // תלתן

בת אחת ושמה

הוא תלתן ארבע עלי

שיערה ירוק

האיקו // מוסאשי

עם חרב מעץ

ביד בלתי מנוצח

תחת השמש

מודעות פרסומת