Archive for the ‘ חמשיר ’ Category

חמשיר // גדי הדייג

היה היה בחור ושמו גדי

כל היום דג הוא בוואדי

     עד שהופיע בקלה

     ומשכו על נקלה

עכשיו החוצה דגים את גדי

היה היה בחור ושמו גדי

כל היום דגים דג בוואדי

     עד שבאה אילתית

     ומשכה לתחתית

עכשיו החוצה דגים את גדי

נכתב כחלק ממטלת תרגום לשיעור. החמשיר המקורי הוא

There was a young fellow named Fisher,

Who was fishing for fish in a fissure,

When a cod with a grin

Pulled the fisherman in…

Now they're fishing the fissure for Fisher.

מודעות פרסומת

המחשב המדליק מהבית שלי

עכשיו זה סיפור על אודת איך
מחשב השרת שלי אליי חייך
ואם תתנו לי דקותיים
אוכל לכם להסביר
איך ניסה הוא את המונח מוות מקרוב להכיר

באתי להדליקו אחרי יום של שינה
והוא את כל האורות בבית'שלי כיבה
ניתקתיו מהחשמל והבטתי באחוריו
קבעתי כטכנאי
הלך ספק הכוח. מה יהא עלי?

בדרך מהעבודה עצרתי בחנות
אמר המוכר "אני יודע מה אתה צריך, ובדיוק איזו כמות"
הוא זרק אלי ספק
ישר אל הידיים
שילמתי באשראי
ורצתי כמו עם אש במכנסיים

עליתי הביתה
הוא מחכה לי שם דומם
אפילו לא מחובר למודם
נטול חשמל וכולו גלמוד
יושב בפינה שחור ודי אבוד

אמנם היתה קצת היסטריה
וחשש לגורל ההארדיסקים
אך לבסוף אין מה לדאוג
היה רק פחות מעשרים שעות דאון-טיים

חמשיר // דלוח

הושיבנו בשולחן שריחו שתן סרוח
ובהגיע המרק גילינו: הוא די דלוח
מאז אם הולכני למסעדת גורמה
ואותי במנות שווא השף מרמה
מיד אשלוף מתיקי גפרור ומפוח

מודעות פרסומת