Posts Tagged ‘ איש ’

האיקו // איש קשיש

איש קשיש יושב
בשדרה על שרפרפון
כל יום כל היום

מודעות פרסומת

האיקו // מסתורין

פועל בבהירות
אך כוונותיו לוטות
איש המסתורין

האיקו // איש כותנה

איש כותנה אומר

"אאוץ! פי הטבעת

שלי מדמם!"

הסרטון הזה הורג אותי כל פעם מחדש! D:

מודעות פרסומת