Posts Tagged ‘ בוקר ’

האיקו / / שמש ארורה

שמש ארורה
זורחת על הכרית
מה עשיתי לך?

מודעות פרסומת

האיקו // בוקר שקט

היה פה שקט
עד משאית הזבל
בלי המשמרות

הזומבים של שמונה

שמונה בבוקר
ברחוב יש זומבים עם
עיניים כבויות

האיקו // אוכל נחמה

כל סוג של אוכל

הוא אוכל של נחמה

בשעות הבוקר

האיקו // אלרגיה

רבע לשבע

אלרגיה לבקרים

מכה בשנית

מודעות פרסומת