Posts Tagged ‘ זמן ’

האיקו // רבע לגשם

רבע לגשם
יש עוד זמן להשאר
עטוף בשמיכה

מודעות פרסומת

האיקו // גם דקה אחת

גם דקה אחת

יותר מדי לחכות

כמה זמן, מיקרו?

האיקו // מחצית חיים

מחצית חיים

זמן התפרקות אך גם זמן

עמידה בתור

בשמונה בבוקר התיצבתי לערית תל אביב להעביר ארנונה. לא ברור אם התקלות הטכניות הן דבר שבשגרה שם, כיוון שבפעם הקודמת זכור לי טיפול מקצועי. היום, לעומת זאת, ישבנו אני והשותף במשך חצי שעה מול הנציגה שלא הצליחה לגרום למחשב לעבוד, בזמן ששלושה או יותר אנשי תמיכה טכנית מטפלים בעמדות ליד. MEH, נגמר ואפשר לעבור הלאה.

האיקו // תחילת האינטרנט

נזכרתי בזמן

של תחילת האינטרנט

טוווו טי טו טי טו

האיקו // קצת שקט

סוף סוף מנוחה

לא ליותר מדי זמן

קצת שקט זה טוב

האיקו // בזבוז

הזמן שאתה

נהנה לבזבזו

לא בוזבז בכלל

האיקו // הזמנים

הגלגל הוא סב

הזמנים הם משתנים

הסדר הוא פג

כמובן שמדובר בשיר The Times They Are A-Changin' של בוב דילן.

מודעות פרסומת