Posts Tagged ‘ חיים ’

האיקו // מה יהיה עם החוסר חיים הזה?

מה אם אין חיים?

הייתי באזכרה

שכחתי לשאול

נסיון עיבוד (לא הכי מוצלח) לשיחה (המאד מוצלחת) שהתקיימה:

ר: מה יהיה עם החוסר חיים הזה?
‪‬‏‬‪נ: ‫אוחחחח
‪נ: ‫הייתי בהזכרה היום
‪נ‬‏‬: ‫ושכחתי לשאול

מודעות פרסומת

האיקו // להשקיע בחלום

חשוב בחיים

להשקיע בחלום

לישון קצת יותר

האיקו // חלום

גם אם נלחם

החיים כחלום הם

הכל יעלם

מודעות פרסומת