Posts Tagged ‘ לישון ’

האיקו // הגנת מוצב

הגנת מוצב
לא אכפת לי אם אמות
רק תנו לי לישון

מודעות פרסומת

האיקו // שיכור במיטה

שיכור במיטה
צף בחלל המוח
רגע, יש פיפי

האיקו // מומחה בשינה

מומחה בשינה
אבל לא נרדם בכלל
לפני הטיסה

האיקו // מבלי לסוב

בזמן השינה,
מבלי לסוב אמרתי,
זכרי לחייך

האיקו // 3> כרית

אהבת כרית –

לא ניתן לתארה

בלתי מופרדים

החורף ושנת החורף משפיעים עלי קשות.

האיקו // לקום

רציתי לקום

אך השמיכה מעכה

אותי למיטה

האיקו // גשום וסוער

גשום וסוער

לא רוצה להתעורר

רק לשוב לישון

מודעות פרסומת