Posts Tagged ‘ נשרף ’

המחשב המדליק מהבית שלי

עכשיו זה סיפור על אודת איך
מחשב השרת שלי אליי חייך
ואם תתנו לי דקותיים
אוכל לכם להסביר
איך ניסה הוא את המונח מוות מקרוב להכיר

באתי להדליקו אחרי יום של שינה
והוא את כל האורות בבית'שלי כיבה
ניתקתיו מהחשמל והבטתי באחוריו
קבעתי כטכנאי
הלך ספק הכוח. מה יהא עלי?

בדרך מהעבודה עצרתי בחנות
אמר המוכר "אני יודע מה אתה צריך, ובדיוק איזו כמות"
הוא זרק אלי ספק
ישר אל הידיים
שילמתי באשראי
ורצתי כמו עם אש במכנסיים

עליתי הביתה
הוא מחכה לי שם דומם
אפילו לא מחובר למודם
נטול חשמל וכולו גלמוד
יושב בפינה שחור ודי אבוד

אמנם היתה קצת היסטריה
וחשש לגורל ההארדיסקים
אך לבסוף אין מה לדאוג
היה רק פחות מעשרים שעות דאון-טיים

מודעות פרסומת

האיקו // מתג

מתג דוד שמש

נשרף ללא תקנה

חשמליזטור

מודעות פרסומת