Posts Tagged ‘ עבודה ’

האיקו // שקיעה

סוף לעבודה
יפה שבעתיים אם
חוזרים בשקיעה

לפני הרבה הרבה שנים עבדתי בהרצליה. בימי החורף ניסיתי לתזמן את הנסיעה כך השמש תשקע בזמן שנסעתי   על הכביש בין החולות שמחבר בין גלילות לשכונת ל' בתל אביב. Good times.

מודעות פרסומת

האיקו // בעבודה

כאילו עובד

בעצם יושב קורא

את האינטרנט

האיקו // מילטון

מילטון מזיע

למשרד הוא הגיע

ושרף הכל

מודעות פרסומת