Posts Tagged ‘ שמש ’

האיקו / / שמש ארורה

שמש ארורה
זורחת על הכרית
מה עשיתי לך?

מודעות פרסומת

האיקו // שמש

חם לי בשמש
סכנה להשתזף
הלכתי מפה

האיקו // טוב אחד

יש רק טוב אחד

בקיץ: מים חמים

בדוד השמש

האיקו // שמש במקלחת

השעה היא שש
שמש מעל הגגות
ובמקלחת

מודעות פרסומת