Posts Tagged ‘ 4chan ’

האיקו // יו דווג,

יש מם בכלב

כך שתלהג בזמן

שאתה נוהג

מודעות פרסומת

כללים 1 ו 2 כבר לא זוכים לכבוד – FOXNews מגלים את 4chan

באיחור של כמה שנים טובות, FOXNews מגלים את 4chan. מוזר שלקח להם כ"כ הרבה זמן. הרי ידוע שבעל האתר הוא האדם המשפיע ביותר בעולם לשנת 2009.

האיקו // דובי

דב דו-מימדי

רעב אליך, רוצה מאד

לתפוס בידך

מודעות פרסומת